Tags

, , ,

ISTQB Syllabus Version 2007

Đây là tài liệu Kiểm thử phần mềm chuẩn dùng để tham khảo, dạy và học để thi lấy chứng chỉ ISTQB. Phiên bản này là bản chi tiết, mô tả kiểm thử phần mềm dựa trên các ví dụ thực tế làm cho người đọc dễ hiểu và nắm rõ được kiến thức kiểm thử phần mềm.

Xem nội dung tài liệu istqb syllabus version 2007

Tải về

Advertisements